Toaleta przenośna to wolnostojące pomieszczenie mobilne, spełniające funkcje tradycyjnej toalety. Mają one charakter kabin sanitarnych. Toalety przenośne znane są także pod określeniem ubikacje przewoźne, gdyż możliwy jest ich transport w różne miejsca. Swoją funkcję najczęściej spełniają w miejscach publicznych, ale ich mobilność i funkcjonalność sprawia, że znajdują zastosowanie w wielu różnych przypadkach. Toalety przenośne charakteryzują się stabilną i wzmocnioną konstrukcją, która z jednej strony zapewnia pełne bezpieczeństwo korzystania, a z drugiej odporność na zniszczenia w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, zwłaszcza warunków atmosferycznych.

Korzyści, jakie dają przenośne toalety:

 • Zapewniają godne warunki sanitarne w miejscach, w których infrastruktura nie przewiduje podłączenia do kanalizacji lub nie została jeszcze dostatecznie rozwinięta.
 • Możliwość wynajmu krótko lub długookresowego.
 • Możliwość zapewniania odpowiedniej ilości kabin sanitarnych do potrzeb.
 • Możliwość dostosowania wyposażenia przenośnej toalety do potrzeb.

Standardowe toalety przenośne posiadają:

 • duży bezodpływowy zbiornik z wentylacją,
 • pisuar,
 • system wentylacyjny,
 • zamek wewnętrzny,
 • wskaźniki dostępności: wolne/zajęte,
 • podłogę antypoślizgową.

Dodatkowe wyposażenie może obejmować:

 • umywalka,
 • dozownik do środka dezynfekcyjnego,
 • dozownik do płynu do rąk,
 • podajnik do ręczników papierowych,
 • automat do poboru opłat,
 • system oświetleniowy,
 • kosz na śmieci.

Wynajem toalet przenośnych

Wynajem toalet przenośnych to nie tylko samo pomieszczenie spełniające funkcję toalety. To także kompleksowy pakiet usług serwisowych. Wynajem obejmuje dostawę, rozładunek, montaż, usługi asenizacyjne, techniczne, a także sanitarne.Główne zastosowanie toalet przenośnych to przede wszystkim:
 • Tereny budowy (np. nieruchomości, dróg, torowe, mostów).
 • Imprezy masowe (np. koncerty, festiwale, pikniki, maratony). Zapewnienie zaplecza sanitarnego wynika z polskiego prawa: Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Przy placach zabaw.
 • Przy parkingach miejskich lub prywatnych.
 • Przy punktach gastronomicznych.
 • Na przystankach transportu publicznego.
 • Przy wyciągach narciarskich.
 • Na szlakach górskich.
 • Na polach namiotowych i przy kąpieliskach.

Wynajem toalet jest możliwy zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

Toalety przenośne zapewniają ekologiczne warunki dla środowiska. Wykonane są z tworzywa, które zapewnia szczelność oraz odizolowanie od środowiska naturalnego. Nie ma konieczności podłączenia toalet przenośnych do instalacji kanalizacyjnych. Toalety przenośne zapewniają ochronę środowiska. Korzystanie z nich zapewnia czystość przestrzeni publicznej. Wynajmowane toalety są poddawane regularnemu serwisowi, który obejmuje mycie przy użyciu profesjonalnego sprzętu i ekologicznych środków chemicznych.